http://stcamilluschicago.org/en/wp-content/uploads/2014/12/IMG_0350.jpg

St. Camillus Parish

St. Camillus Parish
5426 S. Lockwood Avenue
Chicago, IL 60638
(773) 767-8183

Mass Schedule

Daily: 7 AM, 8:30 AM (in Polish)

Saturday: 7:00 AM, 8:30 AM (in Polish), 5:00 PM

Sunday: 7:30 AM (in Polish), 9:00 AM, 10:30 AM (in Polish), 12:30 PM, 7:00 PM (In Polish)

.

Welcome to our Parish

Thank you for visiting our website! Established in 1921 as Polish Parish, St. Camillus has grown into a multicultural community of over 1,000 families today. With services in both English and Polish languages, we continue to honor the traditions of our faith and welcome new members to our Parish family. I invite you to explore our website, learn about our history, about our Patron and hope to see you at one of our services soon. Welcome and God Bless you!Fr. Waclaw Lech, OCD, Pastor

News & Updates

 • Kamil 1The Feast of St. Camillus

  In honor of our Parish’s Patron, St. Camillus—whose Feast Day will be on Monday, July 18th, his relic will be offered for veneration after all Sunday obligation Holy Masses next weekend, July 16th & 17th. May each one of us receive many special blessings from God through the intercession of our wonderful patron.

  Uroczystość św. Kamila

  W poniedziałek, 18-go lipca przypada w Stanach Zjednoczonych Uroczystość św. Kamila, patrona chorych i cierpiących. Z uwagi...
 • POLSKA SZKOLAZapisy do Polskiej Szkoły

  Zapisy do Polskiej Szkoły im. Ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego i na lekcje religii będą prowadzone w niedziele 21 i 28 sierpnia po Mszy św. o godz. 10:30 w sali Kacprowskiego przy kościele.

  Po więcej informacji dzwoń pod numer 773-470-6587 lub odwiedź naszą stronę internetową www.szkolacholewinskiego.org

 • O. Waclaw zapr. The 50th anniversary of religious vows of our Pastor, Rev. Waclaw Lech, OCD

  This year, we celebrate the 50th anniversary of religious vows in Carmel of our Pastor, Rev. Waclaw Lech, OCD. On this occasion, we cordially invite you to join us for a special bilingual Holy Mass of Thanksgiving which will be offered by our distinguished Jubilarian on Sunday, July 24, at 12:30 PM.  At the same time, as this occasion likewise marks the end of Fr. Waclaw’s many years of service as pastor of St....
 • Mercy Logo PlModlitwa Ojca Świętego Franciszka na Rok Miłosierdzia

  Panie Jezu Chryste,

  Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał...

 • Mercy Logo EPrayer of Pope Francis for the Jubilee

  Lord Jesus Christ,

  You have taught us to be merciful like the heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him. Show us your face and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money; the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things; made Peter weep after his betrayal, and assured Paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the...

 • Thank YouThank You!

  Our sincere thanks is extended to owners of and directors at the Richard—Midway Funeral Home: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski and Andrew Kopnicky for their gracious donation to St. Camillus of the 2016 religious appointment calendars in both English & Polish.

  Dziękujemy!

  Składamy serdeczne podziękowanie właścicielom i dyrektorom Domu Pogrzebowego Richard Midway: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski i Andrew Kopnicki za wydrukowanie i ofiarowanie kalendarzy religijnych na...

 • Altar Flowers

  At the entrance to the church is a donation box dedicated to flowers for our church. Please consider donating, so that we can regularly display fresh flowers that will decorate our church. Thank you for your generosity.

  Kwiaty do Ołtarza

  Przy wejściu do kościoła znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o dobrowolne datki na ten cel, przez co będziemy mogli regularnie starać się o świeże kwiaty, które będą ozdabiać naszą świątynię. Wszystkim...

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

The Feast of St. Camillus/Uroczystość św. Kamila

Kamil 1The Feast of St. Camillus

In honor of our Parish’s Patron, St. Camillus—whose Feast Day will be on Monday, July 18th, his relic will be offered for veneration after all Sunday obligation Holy Masses next weekend, July 16th & 17th. May each one of us receive many special blessings from God through the intercession of our wonderful patron.

Uroczystość św. Kamila

W poniedziałek, 18-go lipca przypada w Stanach Zjednoczonych Uroczystość św. Kamila, patrona chorych i cierpiących. Z uwagi na fakt, że św. Kamil jest patronem naszej parafii, w następną niedzielę, 17 lipca, po wszystkich Mszach św. nastąpi błogosławieństwo relikwiami św. Kamila, a następnie osobista adoracja poprzez ucałowanie relikwii św. Kamila.

Niech w tym szczególnym dniu poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, każdy z nas dostąpi obfitych łask Bożych.

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego

POLSKA SZKOLAZapisy do Polskiej Szkoły

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego i na lekcje religii będą prowadzone w niedziele 21 i 28 sierpnia po Mszy św. o godz. 10:30 w sali Kacprowskiego przy kościele.

Po więcej informacji dzwoń pod numer 773-470-6587 lub odwiedź naszą stronę internetową www.szkolacholewinskiego.org

The 50th anniversary of religious vows

O. Waclaw zapr. The 50th anniversary of religious vows of our Pastor, Rev. Waclaw Lech, OCD

This year, we celebrate the 50th anniversary of religious vows in Carmel of our Pastor, Rev. Waclaw Lech, OCD. On this occasion, we cordially invite you to join us for a special bilingual Holy Mass of Thanksgiving which will be offered by our distinguished Jubilarian on Sunday, July 24, at 12:30 PM.  At the same time, as this occasion likewise marks the end of Fr. Waclaw’s many years of service as pastor of St. Camillus Parish in Chicago, it will give us the opportunity to express our gratitude for his generous pastoral work. 

After Holy Mass, there will be a special reception for Fr. Wacław at Kacprowski Hall, located next to the church. We cordially invite you to take part in this special celebration.

50 – lecie Ślubów Zakonnych Ojca Wacława Lecha, OCD

W tym roku przypada 50 rocznica ślubów zakonnych naszego proboszcza O. Wacława Lecha. Z tej okazji pragniemy serdecznie zaprosić na okolicznościową, dwujęzyczną Mszę św., która zostanie odprawiona przez dostojnego jubilata 24 lipca o godz. 12.30 PM. Jednocześnie, z racji zakończenia wieloletniej posługi o. Wacława jako proboszcza w parafii św. Kamila w Chicago, będzie to sposobność do wyrażenia naszej wdzięczności za Jego ofiarną pracę duszpasterską.

Po Mszy św., w sali Kacprowskiego – znajdującej się obok kościoła – przewidziane jest okolicznościowe przyjęcie. Serdecznie zapraszamy!

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka na Rok Miłosierdzia

Mercy Logo PlModlitwa Ojca Świętego Franciszka na Rok Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do kazdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwych-wstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszcze-niem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Prayer of Pope Francis for the Jubilee

Mercy Logo EPrayer of Pope Francis for the Jubilee

Lord Jesus Christ,

You have taught us to be merciful like the heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him. Show us your face and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money; the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things; made Peter weep after his betrayal, and assured Paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman: “If you knew the gift of God!”

You are the visible face of the invisible Father, of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy: let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified. You willed that your ministers would also be clothed in weakness in order that they may feel compassion for those in ignorance and error: let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God.

Send your Spirit and consecrate every one of us with His anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord, and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind.

We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy; you who live and reign with the Father and the Holy Spirit for ever and ever.

Amen.

Thank You!/Dziękujemy!

Thank YouThank You!

Our sincere thanks is extended to owners of and directors at the Richard—Midway Funeral Home: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski and Andrew Kopnicky for their gracious donation to St. Camillus of the 2016 religious appointment calendars in both English & Polish.

Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowanie właścicielom i dyrektorom Domu Pogrzebowego Richard Midway: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski i Andrew Kopnicki za wydrukowanie i ofiarowanie kalendarzy religijnych na rok 2016.

Altar Flowers/ Kwiaty do Ołtarza

Altar Flowers

At the entrance to the church is a donation box dedicated to flowers for our church. Please consider donating, so that we can regularly display fresh flowers that will decorate our church. Thank you for your generosity.

Kwiaty do Ołtarza

Przy wejściu do kościoła znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o dobrowolne datki na ten cel, przez co będziemy mogli regularnie starać się o świeże kwiaty, które będą ozdabiać naszą świątynię. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!