http://stcamilluschicago.org/en/wp-content/uploads/2014/12/IMG_0350.jpg

St. Camillus Parish

St. Camillus Parish
5426 S. Lockwood Avenue
Chicago, IL 60638
(773) 767-8183

Mass Schedule

Daily: 7 AM, 8:30 AM (in Polish)

Saturday: 7:00 AM, 8:30 AM (in Polish), 5:00 PM

Sunday: 7:30 AM (in Polish), 9:00 AM, 10:30 AM (in Polish), 12:30 PM, 7:00 PM (In Polish)

.

Welcome to our Parish

Thank you for visiting our website! Established in 1921 as Polish Parish, St. Camillus has grown into a multicultural community of over 1,000 families today. With services in both English and Polish languages, we continue to honor the traditions of our faith and welcome new members to our Parish family. I invite you to explore our website, learn about our history, about our Patron and hope to see you at one of our services soon. Welcome and God Bless you!Fr. Waclaw Lech, OCD, Pastor

News & Updates

 • karskiZapisy do Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego i lekcje nauki religii

  Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

  uprzejmie informujemy, że dodatkowe zapisy na rok szkolny 2016/2017 do Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego i na lekcje religii odbędą się w sobotę 20 SIERPNIA OD GODZINY 9 DO 12 w siedzibie szkoły (budynek Stagg High School, 8015 West 111th Street, Palos Hills, IL 60465).
 • Rel. EdReligious Education Program

  We are now accepting registrations for our Religious Education/C.C.D. Program here at St. Camillus. Classes are offered for all children who attend public school. These classes are held on Tuesdays from 6:00PM until 7:00PM in the English language, Friday 5:00PM to 6:00 PM and Saturday 9:00 AM to 10:00 AM in the Polish language. Registrations will be accepted Monday through Friday from 12:00 noon until 5:00 PM at the parish office. Classes will begin Tuesday,...

 • Zapisy na lekcje religii

  W chwili obecnej przyjmowane są zapisy na lekcje religii dla dzieci uczęszczających do szkół publicznych. Zajęcia będą odbywały się we wtorki od godz. 6:00 PM—7:00 wieczorem w języku angielskim oraz w piątki od godz. 5:00 do 6:00 po południu i w sobotę od godz. 9:00 do 10:00 rano w języku polskim. Zapisy są przyjmowane w kancelarii parafialnej, od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00PM—5:00PM.

 • POLSKA SZKOLAZapisy do Polskiej Szkoły

  Zapisy do Polskiej Szkoły im. Ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego i na lekcje religii będą prowadzone w niedziele 21 i 28 sierpnia po Mszy św. o godz. 10:30 w sali Kacprowskiego przy kościele.

  Po więcej informacji dzwoń pod numer 773-470-6587 lub odwiedź naszą stronę internetową www.szkolacholewinskiego.org

 • Mercy Logo PlModlitwa Ojca Świętego Franciszka na Rok Miłosierdzia

  Panie Jezu Chryste,

  Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał...

 • Mercy Logo EPrayer of Pope Francis for the Jubilee

  Lord Jesus Christ,

  You have taught us to be merciful like the heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him. Show us your face and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money; the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things; made Peter weep after his betrayal, and assured Paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the...

 • Thank YouThank You!

  Our sincere thanks is extended to owners of and directors at the Richard—Midway Funeral Home: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski and Andrew Kopnicky for their gracious donation to St. Camillus of the 2016 religious appointment calendars in both English & Polish.

  Dziękujemy!

  Składamy serdeczne podziękowanie właścicielom i dyrektorom Domu Pogrzebowego Richard Midway: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski i Andrew Kopnicki za wydrukowanie i ofiarowanie kalendarzy religijnych na...

 • Altar Flowers

  At the entrance to the church is a donation box dedicated to flowers for our church. Please consider donating, so that we can regularly display fresh flowers that will decorate our church. Thank you for your generosity.

  Kwiaty do Ołtarza

  Przy wejściu do kościoła znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o dobrowolne datki na ten cel, przez co będziemy mogli regularnie starać się o świeże kwiaty, które będą ozdabiać naszą świątynię. Wszystkim...

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego i lekcje nauki religii

karskiZapisy do Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego i lekcje nauki religii

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

uprzejmie informujemy, że dodatkowe zapisy na rok szkolny 2016/2017 do Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego i na lekcje religii odbędą się w sobotę 20 SIERPNIA OD GODZINY 9 DO 12 w siedzibie szkoły (budynek Stagg High School, 8015 West 111th Street, Palos Hills, IL 60465).

Religious Education Program

Rel. EdReligious Education Program

We are now accepting registrations for our Religious Education/C.C.D. Program here at St. Camillus. Classes are offered for all children who attend public school. These classes are held on Tuesdays from 6:00PM until 7:00PM in the English language, Friday 5:00PM to 6:00 PM and Saturday 9:00 AM to 10:00 AM in the Polish language. Registrations will be accepted Monday through Friday from 12:00 noon until 5:00 PM at the parish office. Classes will begin Tuesday, September 13th. All new and returning students must be registered by a parent or guardian.

Program Nauczania Religii

Zapisy na lekcje religii

W chwili obecnej przyjmowane są zapisy na lekcje religii dla dzieci uczęszczających do szkół publicznych. Zajęcia będą odbywały się we wtorki od godz. 6:00 PM—7:00 wieczorem w języku angielskim oraz w piątki od godz. 5:00 do 6:00 po południu i w sobotę od godz. 9:00 do 10:00 rano w języku polskim. Zapisy są przyjmowane w kancelarii parafialnej, od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00PM—5:00PM.

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego

POLSKA SZKOLAZapisy do Polskiej Szkoły

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego i na lekcje religii będą prowadzone w niedziele 21 i 28 sierpnia po Mszy św. o godz. 10:30 w sali Kacprowskiego przy kościele.

Po więcej informacji dzwoń pod numer 773-470-6587 lub odwiedź naszą stronę internetową www.szkolacholewinskiego.org

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka na Rok Miłosierdzia

Mercy Logo PlModlitwa Ojca Świętego Franciszka na Rok Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do kazdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwych-wstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszcze-niem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Prayer of Pope Francis for the Jubilee

Mercy Logo EPrayer of Pope Francis for the Jubilee

Lord Jesus Christ,

You have taught us to be merciful like the heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him. Show us your face and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money; the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things; made Peter weep after his betrayal, and assured Paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman: “If you knew the gift of God!”

You are the visible face of the invisible Father, of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy: let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified. You willed that your ministers would also be clothed in weakness in order that they may feel compassion for those in ignorance and error: let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God.

Send your Spirit and consecrate every one of us with His anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord, and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind.

We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy; you who live and reign with the Father and the Holy Spirit for ever and ever.

Amen.

Thank You!/Dziękujemy!

Thank YouThank You!

Our sincere thanks is extended to owners of and directors at the Richard—Midway Funeral Home: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski and Andrew Kopnicky for their gracious donation to St. Camillus of the 2016 religious appointment calendars in both English & Polish.

Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowanie właścicielom i dyrektorom Domu Pogrzebowego Richard Midway: Jeffrey Anderzunas, Robert Lewandowski i Andrew Kopnicki za wydrukowanie i ofiarowanie kalendarzy religijnych na rok 2016.

Altar Flowers/ Kwiaty do Ołtarza

Altar Flowers

At the entrance to the church is a donation box dedicated to flowers for our church. Please consider donating, so that we can regularly display fresh flowers that will decorate our church. Thank you for your generosity.

Kwiaty do Ołtarza

Przy wejściu do kościoła znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o dobrowolne datki na ten cel, przez co będziemy mogli regularnie starać się o świeże kwiaty, które będą ozdabiać naszą świątynię. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!