http://stcamilluschicago.org/en/wp-content/uploads/2014/12/IMG_0350.jpg

St. Camillus Parish

Saint Camillus Church
5426 S. Lockwood Avenue
Chicago, IL 60638
(773) 767-8183

Mass Schedule

SAINT CAMILLUS CHURCH

Daily: 8:30 AM (in Polish)
Saturday: 8:30 AM (in Polish)
Confessions: 7:45 AM.

Sunday: 7:30 AM (in Polish), 9:00 AM, 10:30 AM (in Polish), 7:00 PM (In Polish)

STAINT JANE DE CHANTAL CHURCH

Daily: 8:30 AM
Saturday: - 4:30 PM
Confessions: 3:30 PM.
Sunday: 7:30 AM, 9:00 AM (in Polish), 10:30 AM, 12:30 PM (in Polish)

Welcome to our Parish

PRAYER TO ST. FAUSTINA
O Jesus, You inspired Saint Faustina with profound veneration for Your
boundless Mercy. Grant me through her intercession, if it be Your holy will, the grace ...for which I fervently pray. My sins render me unworthy of Your Mercy, but be mindful of Saint Faustina’s spirit of sacrifice and self-denial, and reward her virtue by granting the petition which, with childlike conidence, I present to You through her intercession. OurFather..., HailMary..., Glory...
Saint Sister Faustina - pray for us.

Imprimatur, Franciszek Cardinal Macharski, Archbishop of Cracow, Cracow, January 20, 2000

News & Updates

 • Msza Krzyżma, Oleje Święte, Wielki Tydzień i Wielkanoc

  Należy pamiętać, że wytyczne i ograniczenia dotyczące publicznych liturgii i zgromadzeń obejmują Niedzielę Wielkanocną i wszystkie liturgie po Wielkanocy aż do odwołania.

  Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. Kardynał Cupich i biskupi pomocniczy odprawią Mszę św. w Katedrze Świętego Imienia. Będzie ona transmitowana na żywo dla dobra wiernych, aby mogli uczestniczyć w niej w swoich domach.

  Oleje święte nie zostaną...

 • Chrism Mass, Holy Oils and Holy Week and Easter

  Chrism Mass will NOT be celebrated publicly. Cardinal Cupich and the auxiliary bishops will celebrate the Mass in Holy Name Cathedral, which will be livestreamed for the benefit of the faithful to view in their homes.

  Holy oils will not be distributed until the current health crisis is abated.

  Palm Sunday and Holy Week Liturgies - including Easter Sunday - will not be celebrated publicly in our parishes.

  • There are NOT to be any public...

 • Stay-at-home Order and Guidelines

  As of Saturday March 14, all liturgical services in the Archdiocese of Chicago have been suspended, as well as the mandated closing of schools operated by the archdiocese, and the closing the Pastoral Center and related agency offices until further notice.

  In light of the Cardinal’s decision to suspend the celebration of all public liturgies, it is understood that all Catholics within the Archdiocese of Chicago are dispensed from the obligation of...

 • Ważne ogłoszenie - wszystkie Msze święte niedzielne i w ciągu tygodnia zostały odwołane

  Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

  Z przykrością musimy ogłosić zarządzenie Jego Eminencji Kardynała Blase Cupich, że zostały odwołane wszystkie Msze święte niedzielne i w ciągu tygodnia, ze względu na niebezpieczeństwo Koronawirusa/COVID-19.

  Zachęcamy was do odwiedzania w niedzielę naszego kościoła i do prywatnej modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o ustanie zarazy,...

 • Important Announcement - all Sunday and weekday Masses has been suspended

  Dear Parishioner and Friends,

  We regret to announce the ordinance made by His Eminence Cardinal Blase Cupich that the public celebration of all Sunday and weekday Masses has been suspended due to the threat of spreading the Coronavirus / COVID-19.

  We encourage you to visit our church on Sunday to privately pray before the Blessed Sacrament for the Coronavirus to cease, to send blessings upon the living, and...

 • Obowiązek Pozostawania w Domu

  Opierając sie na wytycznych lokalnych wydziałów zdrowia publicznego, które zalecają odwołanie zgromadzeń publicznych z udziałem 10 lub więcej osób (od 17 marca 2020 r.), kardynał Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago, nakazał zawieszenie do odwołania wszystkich przewidzianych normalnie obowiązującym harmonogramem nabożeństw liturgicznych, począwszy od soboty wieczorem, 14 marca 2020 r. Ponadto ksiądz kardynał nakazał zamknięcie szkół prowadzonych przez...

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Msza Krzyżma, Oleje Święte, Wielki Tydzień i Wielkanoc

Msza Krzyżma, Oleje Święte, Wielki Tydzień i Wielkanoc

Należy pamiętać, że wytyczne i ograniczenia dotyczące publicznych liturgii i zgromadzeń obejmują Niedzielę Wielkanocną i wszystkie liturgie po Wielkanocy aż do odwołania.

Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. Kardynał Cupich i biskupi pomocniczy odprawią Mszę św. w Katedrze Świętego Imienia. Będzie ona transmitowana na żywo dla dobra wiernych, aby mogli uczestniczyć w niej w swoich domach.

Oleje święte nie zostaną przekazane aż do czasu ustąpienia obecnego kryzysu zdrowotnego.

Liturgia Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia nie będzie publicznie celebrowana w naszych parafiach.

• NIE należy organizować żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz, włącznie z Drogą Krzyżową w Wielki Piątek.

• NIE należy rozdawać czy przekazywać poświęconych palm. Jeśli jednak kapłan błogosławi prywatnie palmy, mogą one być przechowane do dystrybucji w późniejszym terminie, który zostanie ustalony przez USCCB i / lub Archidiecezję Chicago.

• Przyjęcie sakramentów podczas Wielkanocy przez kandydatów RCIA i katechumenów należy odłożyć na później - wskazówki zostaną udzielone w przyszłości, po ustąpieniu kryzysu.

• Msza Wieczerzy Pańskiej (bez obmycia stóp), Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna będzie sprawowana przez kardynała Cupicha i biskupów pomocniczych w Katedrze Świętego Imienia bez wiernych i będzie transmitowana na żywo. Jeśli / kiedy Msza Wieczerzy Pańskiej celebrowana będzie prywatnie w Waszej parafii, nie będzie podczas niej rytuału obmycia stóp.

• Nie należy odprawiać nabożeństw z udzielaniem Komunii św. ani obecnie, ani w czasie Wielkiego Tygodnia, dopóki nie uzyskamy pozwolenia na udział w liturgiach publicznych.

• Proszę nadal postępować zgodnie z wytycznymi CDC: nie pozwalać, by w kościele lub poza nim, w tym samym czasie, gromadziło się więcej niż 10 osób, zachowywać dystans społeczny, czyścić i dezynfekować kościoły po przebywaniu w nich wiernych

Chrism Mass, Holy Oils and Holy Week and Easter

Chrism Mass, Holy Oils and Holy Week and Easter

Chrism Mass will NOT be celebrated publicly. Cardinal Cupich and the auxiliary bishops will celebrate the Mass in Holy Name Cathedral, which will be livestreamed for the benefit of the faithful to view in their homes.

Holy oils will not be distributed until the current health crisis is abated.

Palm Sunday and Holy Week Liturgies - including Easter Sunday - will not be celebrated publicly in our parishes.

• There are NOT to be any public celebrations, even outside including live Stations of the Cross on Good Friday.

• There are NOT to be any distribution of blessed palms; however, if a priest blesses palms privately, those palms may be reserved for distribution at a later date to be determined by the USCCB and/or Archdiocese of Chicago.

• Easter sacraments for RCIA candidates and catechumens are to be postponed – guidance will be provided later on when they might be celebrated after this crisis subsides.

• The Mass of the Lord’s Supper (without washing of the feet), the Liturgy of the Lord’s Passion, and the Easter Vigil will be celebrated by Cardinal Cupich and the auxiliary bishops in Holy Name Cathedral without a congregation and will be livestreamed. If/when the Mass of the Lord’s Supper is celebrated privately in your parish, it is not to include the ritual of the washing of feet.

• There should be no Communion services currently nor during Holy Week until we are cleared to return for public liturgies.

• Please continue to follow the CDC guidelines by allowing no more than 10 people to gather together at one time inside or outside the church, practicing social distancing, and cleaning and disinfecting of churches after use.

• Note: guidelines and restrictions on public liturgies and gatherings are inclusive of Easter Sunday and all liturgies after Easter until further notice

Stay-at-home Order and Guidelines

Stay-at-home Order and Guidelines

As of Saturday March 14, all liturgical services in the Archdiocese of Chicago have been suspended, as well as the mandated closing of schools operated by the archdiocese, and the closing the Pastoral Center and related agency offices until further notice.

In light of the Cardinal’s decision to suspend the celebration of all public liturgies, it is understood that all Catholics within the Archdiocese of Chicago are dispensed from the obligation of attending Mass on Sundays and holy days of obligation (per canons 85 and 87 in the code of canon law of 1983).

Governor Pritzker's mandatory stay-at-home order for the State of Illinois means the following for our parishes effective 5 p.m. Saturday, March 21 through Tuesday, April 7:

• All churches and adoration chapels must be closed and locked until the order is lifted by the governor. Private prayer in any parish building must be discontinued until the order is lifted.

• There can be no live Stations of the Cross or any other gatherings anywhere on parish/school property, nor can any parish personnel be involved in organizing them on any other site.

• All weddings and baptisms must be postponed and can be re-scheduled only once the order is lifted. There are no exceptions to this, regardless of the size of the group. However, in case of an extreme emergency for baptism, please seek the permission of your bishop.

• Funerals and wakes must be postponed until the order is lifted.

• Parish offices must be closed until the governor’s order is lifted.

Ważne ogłoszenie – wszystkie Msze święte niedzielne i w ciągu tygodnia zostały odwołane

Ważne ogłoszenie - wszystkie Msze święte niedzielne i w ciągu tygodnia zostały odwołane

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Z przykrością musimy ogłosić zarządzenie Jego Eminencji Kardynała Blase Cupich, że zostały odwołane wszystkie Msze święte niedzielne i w ciągu tygodnia, ze względu na niebezpieczeństwo Koronawirusa/COVID-19.

Zachęcamy was do odwiedzania w niedzielę naszego kościoła i do prywatnej modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o ustanie zarazy, błogosławieństwo dla żyjących i radość wieczną dla zmarłych.

Wszystkie przyjęte intencje mszalne Księża będą odprawiać prywatnie bez udziału wiernych. Tak będzie aż do momentu zniesienia zakazu. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych telewizyjnych i radiowych. Nie będzie też rozdawana Komunia święta.

Nasz kościół św. Kamila będzie otwarty w każdą niedzielę i będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w godzinach od 7:00 am do 12:00 pm.

Kościół św. Faustyny będzie otwarty w każdą niedzielę i będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w godzinach od 7:00 am do 3:30 pm.

Prośmy Świętą Faustynę aby wstawiła się w naszych potrzebach u Jezusa miłosiernego.

Ofiary które przynosicie na Mszę świętą można wrzucić do koszyka ustawionego w głównej nawie kościoła. Obok koszyka są wyłożone biuletyny parafialne, prosimy o zabranie biuletynów.

Bóg zapłać wszystkim za wyrozumiałość, decyzje są podjęte przez Arcybiskupa ze względu na nasze bezpieczeństwo.

Prosimy osoby chore lub objawami przeziębienia aby pozostawały w domu.

Prosimy aby wszyscy myli ręce wodą i mydłem, powstrzymywali się od podawania rąk i przebywania w bliskim fizycznym kontakcie.

Zajęcia szkolne, rekolekcje, program REF, program SPRED, bierzmowanie, dekanalne i archidiecezjalne spotkania zostają odwołane.

Niech Jezus Miłosierny ma nas wszystkich w swojej opiece.

Szczęść Boże!

Important Announcement – all Sunday and weekday Masses has been suspended

Important Announcement - all Sunday and weekday Masses has been suspended

Dear Parishioner and Friends,

We regret to announce the ordinance made by His Eminence Cardinal Blase Cupich that the public celebration of all Sunday and weekday Masses has been suspended due to the threat of spreading the Coronavirus / COVID-19.

We encourage you to visit our church on Sunday to privately pray before the Blessed Sacrament for the Coronavirus to cease, to send blessings upon the living, and to bring eternal joy to the deceased.

All mass intentions already received will be celebrated privately without the participation of the faithful. This will continue until the mandated suspension has been lifted. In order to remain connected to the Sacrifice of the Mass during this time, we encourage televised or live-streamed, online Mass viewing or listening to Mass on the radio. The Holy Eucharist will not be distributed.

Our church St. Camillus will be open every Sunday and there will be Exposition of the Blessed Sacrament from 7:00 am until 12:00 pm.

St. Faustina church will be open every Sunday and there will be Exposition of the Blessed Sacrament from 7:00 am until 3:30 pm.

Let us pray to Saint Faustina to intercede on behalf of our needs to the merciful Jesus.

The Sunday offerings that you bring to Mass may be placed into the basket located in the center aisle of the church. Next to the basket are the parish bulletins, please take a bulletin home with you.

God bless you for your understanding, as decisions are made by the Archbishop with our safety in mind.

We ask people who are ill or have symptoms of a cold to stay at home.

We ask everyone to be mindful of proper hand-washing techniques using soap and water, to refrain from shaking hands and being in close physical contact.

School classes and activities, missions, REF program, SPRED program, Confirmation Mass, deanery and archdiocesan meetings are cancelled.

May the good and merciful Jesus keep all of us in His protection and care.

God bless!

Obowiązek Pozostawania w Domu

Obowiązek Pozostawania w Domu

Opierając sie na wytycznych lokalnych wydziałów zdrowia publicznego, które zalecają odwołanie zgromadzeń publicznych z udziałem 10 lub więcej osób (od 17 marca 2020 r.), kardynał Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago, nakazał zawieszenie do odwołania wszystkich przewidzianych normalnie obowiązującym harmonogramem nabożeństw liturgicznych, począwszy od soboty wieczorem, 14 marca 2020 r. Ponadto ksiądz kardynał nakazał zamknięcie szkół prowadzonych przez archidiecezję oraz zamknięcie Centrum Pastoralnego i powiązanych biur agencji. Decyzja obowiązuje do odwołania i uzyskania dalszych decyzji.

W świetle decyzji kardynała o zawieszeniu celebracji wszystkich liturgii publicznych rozumie się, że wszyscy katolicy w archidiecezji Chicago są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia we Mszy w niedzielę i w dni obowiązkowych (wg. kanon 85 i 87 w kodeksie prawa kanonicznego 1983).

Gubernator Pritzker właśnie ogłosił dla całego stanu Illinois obowiązek pozostawania w domu. Dla naszych parafii oznacza to wprowadzenie od godziny 5 p.m. w sobotę 21 marca do 7 kwietnia następujących zarządzeń:

• Wszystkie kościoły i kaplice adoracyjne muszą być zamknięte i niedostępne do momentu zniesienia zarządzenia przez gubernatora. Prywatna modlitwa w którymkolwiek budynku parafialnym musi zostać zawieszona do momentu zniesienia zarządzenia.

• Na terenie parafii / szkoły nie mogą odbywać się żadne nabożeństwa stacji Drogi Krzyżowej ani nie mogą być organizowane żadne inne zgromadzenia, jak również nikt z personelu parafii nie może być zaangażowany w organizowanie ich w jakimkolwiek innym miejscu.

• Wszystkie śluby i chrzty muszą zostać przełożone i można je ponownie zaplanować dopiero po zniesieniu zarządzenia. Nie ma wyjątków od tego zarządzenia, bez względu na wielkość grupy. Jednak w przypadku ekstremalnie wyjątkowej sytuacji związanej z chrztem, należy poprosić o pozwolenie swojego biskupa.

• Pogrzeby i czuwania przy zmarłych (wakes) należy odłożyć do momentu zniesienia zarządzenia.

• Biura parafialne muszą być zamknięte do momentu uchylenia zarządzenia gubernatora.