Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Uroczystość św. Kamila

Uroczystość św. Kamila

W czwartek, 18-go lipca przypada w Stanach Zjednoczonych Uroczystość św. Kamila, patrona chorych i cierpiących. Z uwagi na fakt, że św. Kamil jest patronem naszej parafii, w przyszłą niedzielę, 20 i 21 lipca, po wszystkich Mszach św. nastąpi błogosławieństwo relikwiami św. Kamila, a następnie osobista adoracja poprzez ucałowanie relikwii św. Kamila.

Niech w tym szczególnym dniu poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, każdy z nas dostąpi obfitych łask Bożych.

The Feast of St. Camillus

The Feast of St. Camillus

In honor of our Parish’s Patron, St. Camillus—whose Feast Day is on Thursday, July 18th, his relic will be offered for veneration after all Sunday obligation Holy Masses next weekend, July 20th & 21st.

May each one of us receive many special blessings from God through the intercession of our wonderful patron.

Od Naszego Proboszcza

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

Cieszę się że w ubiegły weekend mogłem poznać wielu parafian z nowej parafii ŚŚ. Kamila i Joanny de Chantal. Zrobiliście na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jestem otwarty na modlitwę i współpracę z Wami. Zachęcam wszystkich niezależnie od języka, kultury i pochodzenia do pozytywnego i radosnego włączenia się do wspólnego budowania naszej nowej parafii. Cieszę się, że wszyscy będziemy mogli spotkać się na wspólnym pikniku w Sali „Ward Hall” przy kościele św. Joanny de Chantal i na wolnym powietrzu w niedzielę, 21 lipca, o godzinie 1:30 pm. Będzie dobra okazja do bliższego poznania.

Już pierwszych dniach mojego pobytu w św. Joanny de Chantal zauważyłem, że jest to miejsce, które wymaga gruntownego sprzątania. Za ołtarzem i w zakrystii jest wielki nieporządek i tak samo w biurach parafialnych. Za ołtarzem jest przechowywane jedzenie i używane ubranie dla biednych. Co gorsza wszędzie jest pełno myszy. Kochani, tak być nie może. Każdego piątku o godzinie 8:00 pm będzie miało miejsce sprzątanie kościoła przez wolontariuszy. Każdy chętny może się dołączyć. Przyjdźcie ze swoim sprzętem: wiadro, szmata i jakieś mydło.

To pięknie, że chcecie pomagać ubogim i zbieracie żywność i ubrania, ale my nie mamy na to miejsca ani warunków. Możecie to dostarczać bezpośrednio do zorganizowanego miejsca przy kościele św. Błażeja, , 6101 S. 75th Ave. w Summit, do Salvation Army Drop Off, 3401 W. 47th St. albo 5950 S. Spaulding Ave. albo można dzwonić na numer 1-800-728-7825 i przyjdą odebrać, lub zabrać do Goodwill, 1900 S. Harlem Ave. w North Riverside albo do 3054 S. Wolf Rd w Westchester, lub innych pobliskich miejsc. Bardzo dziękuję za zrozumienie.

Szczęść Boże! Ks. Ted Dzieszko

From Our Pastor

Dear Parishioners & Friends,

I am delighted that I was able to get to meet so many parishioners of the new SS. Camillus & Jane de Chantal Parish last weekend. You have made a very positive impression upon me. I am open to prayer and working cooperatively with you. I encourage everyone, regardless of language, culture, or heritage, to a positive and joyful inclusion and effort to cooperatively build our new parish. I am happy that we will all be able to gather together at a joint indoor and outdoor picnic beside Ward Hall at St. Jane de Chantal Church on Sunday, July 21, 2019 at 1:30 pm. This will be a great opportunity to get to know each other better.

I’ve already noticed during the first days of my stay at St. Jane de Chantal that this is a place that needs thorough cleaning. Behind the altar and in the sacristy there is great disorganization and clutter, as well as in the parish offices. There is food and used clothing for the needy being stored behind the altar.

What is worse is that there are mice everywhere. My beloved, this just cannot be. Every Friday at 8:00 pm I would like to invite parishioners to come and volunteer to clean the church. All those interested are more than welcome to come and help. Please come with your own supplies: bucket, rags and some type of soap or cleaning product.

It is noble and kind that you want to help the poor and that you collect food items and clothing, but we simply do not have the space or means to continue to do so. You may deliver such items directly to St. Blasé Food Pantry, 6101 S. 75th Ave. in Summit, or to the Salvation Army Drop Off, 3401 W. 47th St. or 5950 S. Spaulding Ave. or call 1-800-728-7825 to schedule a pick up, or to Goodwill, 1900 S. Harlem Ave. in North Riverside or 3054 S. Wolf Rd in Westchester, or when the parish St. Vincent de Paul Society will schedule a one day drive. Thank you all very much for understanding.

God bless you! Fr. Ted Dzieszko

DECREE OF EXTINCTIVE UNION OF ST. CAMILLUS PARISH AND ST. JANE DE CHANTAL PARISH

Sprzątanie kościoła

Sprzątanie kościoła

Składamy serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich, którzy pomagają przy sprzątaniu naszego kościoła. Osoby, które chciałyby włączyć się w pomoc zapraszamy w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 8:30 rano.

Our Lady of Fatima Devotion/Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej

Our Lady of Fatima

On Saturday, July 13, at 7:00 PM in our church the Our Lady of Fatima devotion will take place. Everyone is invited to join us in prayer.

Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej

W sobotę 13 lipca, o godz. 7:00 wieczorem w naszym kościele odbędzie się Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czuwanie

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa serdecznie zaprasza na czuwanie nocne, w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata, które rozpocznie się o godz. 7:00 wieczorem 3 sierpnia, 2019.

First Friday/Pierwszy Piatek

First Friday - August 2, 2019.

Holy Masses: in English at 7:00 AM, in Polish at 10:30am and 7:00 PM. Confessions: after the 7:00AM Holy Mass and from 6:30PM.

Pierwszy Piątek - 2 sierpnia, 2019.

Msze święte: godz. 7:00 AM w języku angielskim oraz o godz. 10:30 AM i o godz. 7:00 PM w języku polskim. Spowiedź święta: po Mszy świętej o godz. 7:00 rano oraz od godz. 6:30 wieczorem.

Thank You!/Dziękujemy!

Thank You!

Our sincere thanks is extended to owner of and director at the Richard—Midway Funeral Home, Jeffrey Anderzunas, for his gracious donation to St. Camillus of the 2019 religious appointment calendars in both English & Polish.

Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowanie właścicielowi i dyrektorowi Domu Pogrzebowego Richard Midway Jeffrey Anderzunas za wydrukowanie i ofiarowanie kalendarzy religijnych na rok 2019.

Altar Flowers/ Kwiaty do Ołtarza

Altar Flowers

At the entrance to the church is a donation box dedicated to flowers for our church. Please consider donating, so that we can regularly display fresh flowers that will decorate our church. Thank you for your generosity.

Kwiaty do Ołtarza

Przy wejściu do kościoła znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o dobrowolne datki na ten cel, przez co będziemy mogli regularnie starać się o świeże kwiaty, które będą ozdabiać naszą świątynię. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!