Comments are closed.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Betlehem Art

Betlehem Art

Next weekend, June 23 & 24 , our parish will have representatives from the Catholic Christians Community from Jerusalem and Bethlehem in the Holy Land, who will display olive wood, hand-crafted Religious Figurines and Articles.

The Catholic Christian Community in the Holy Land depends mainly on olive wood carving and tourism. Due to the political conflict and the lack of tourism there, a lot of Christians were forced to leave the Holy Land.

So by displaying these religious articles abroad and selling them, this will help the Christians to survive and keep their community alive. Those articles are beautifully hand carved and craft- ed, and they reflect our faith and love for the Lord. So following mass, please take a look and consider getting a gift that will be remembered and cherished for yourselves or for someone dear to you.

Figurki i artykuły z drewna oliwnego

Figurki i artykuły z drewna oliwnego

W następny weekend, 23 i 24 czerwca, w naszym kościele przedstawiciele Katolickiej Społeczności z Ziemi Świętej przedstawią ręcznie wykonane figurki religijne i artykuły z drewna oliwnego.

Dochód wspólnoty katolickiej w Ziemi Świętej zależy głównie od rzeźbiena i turystyki. Ze względu na isntniejący konflikt polityczny i brak turystyki wielu chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia Ziemi Świętej.

Pokaz tych dzieł sztuki i artykułów religijnych za granicą pomaga tym chrześcijanom przetrwać i zachować swoją społeczność. Artykuły te są ręcznie wykonywane i udowadniają naszą wiarę i miłość do Pana. Prosimy aby po mszy św. obejrzeć i nabyć pamiątkę sobie lub komuś bliskiemu.

University Scholarship

University Scholarship

Together We Make History: The Catholic League for Religious Assistance to Poland and Polonia - Scholarship Deadline Coming Soon! Together We Make History: The Catholic League for Religious Assistance to Poland and Polonia - Scholarship Deadline Coming Soon!

The Catholic League for Religious Assistance to Poland and Polonia (Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii), as it approaches the 75th anniversary of its founding, will, for the first time, offer a limited number of university scholarships for qualified students within the pilot region encompassing Illinois, Indiana, and Wisconsin. Students of Polish descent, who are active in their parish and community, can apply for the Saint John Paul the Great scholarship for the academic year of Fall 2018- Spring 2019. Applications and supporting documents are being accepted now through June 30, 2018.

For further details regarding eligibility, selection criteria, and a downloadable application please visit www.catholicleaguepolonia.org Together, we can start a new chapter in the history and transform the future of Po/onia in America!

Stypendium Akademickie

Stypendium Akademickie

Razem tworzymy historie: zbliża się termin końcowej daty nadsyłania aplikacji stypendialnej Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii!

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii po raz pierwszy w swej 75-letniej historii oferuje w tym roku określoną ilość stypendiów akademickich dla Polonii w USA z pilotażowego regionu 7: Illinois, Indiana i Wisconsin. Polonijna młodzież uniwersytecka, aktywnie zaangażowana w życie Kościoła lokalnego i organizacje społeczne, będzie mogła ubiegać się o stypendium im. Świętego Papieża Jana Pawła Wielkiego na rok akademicki 2018 (jesień) - 2019 (wiosna). Termin składania aplikacji i dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2018 roku.

Po więcej informacji o warunkach, kryteriach przyznawania stypendiów i aplikacji do pobrania, zapraszamy na stronę internetową Ligi: www.catholicleaguepolonia.org. Razem możemy rozpocząć nowy rozdział historii i przeobrażać przyszłość Polonii w Ameryce!

Nowenna w intencji Naszych Ojców

Nowenna w intencji Naszych Ojców

W dniu 17 czerwca, rozpoczęliśmy Nowennę w intencji Naszych Ojców. W wypisanych intencjach przez 9 kolejnych dni są odprawiane Msza św., a po Mszy św. o godz. 8:30 będą odmawiane specjalne modlitwy Nowenny.

The Novena for our Living and Deceased Fathers

The Novena for our Living and Deceased Fathers

The Novena for our Living and Deceased Fathers started on Sunday, June 17th at the 9:00 AM Holy Mass. It will continue Monday thru Saturday with mass celebrated everyday and special Novena prayers after the 8:30 AM Holy Mass. The last day of the Fathers’ Novena will be Monday, June 25th. The Fathers' Novena of Holy Masses will be offered for all intentions received.

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa

W każdą niedzielę czerwca, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10:30 rano będzie odprawiane Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną Litanią do Serca Pana Jezusa. W dni powszednie litania do Serca Pana Jezusa będzie śpiewana po porannej Mszy św. o godz. 8:30.

Sprzątanie kościoła

Sprzątanie kościoła

Składamy serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich, którzy pomagają przy sprzątaniu naszego kościoła. Osoby, które chciałyby włączyć się w pomoc zapraszamy w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 8:30 rano.

Our Lady of Fatima Devotion/Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej

Our Lady of Fatima Devotion

On Saturday, July 14th, at 7:00 PM in our church the Fatima devotion will take place. Everyone is invited to join us in prayer.

Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej

W sobotę 14 lipca, o godz. 7:00 wieczorem w naszym kościele odbędzie się nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy.

Changes in our Mass Schedule/Zmiany w naszym rozkładzie Mszy świętych

Changes in our Mass Schedule

In accordance with the changes and reorganization of our parish community life, starting from January 1st, 2018 there will no longer be Mass at 12:30PM in the English language. This decision is the result of looking for savings and a continuation of propositions and discussions from the whole last year. In addition, we have a smaller number of active priests than we had before at our parish. This is why we ask and encourage our faithful who attend Mass at 12:30PM to continue to attend Masses at 5:00PM on Saturday or 9:00AM on Sunday.

Zmiany w naszym rozkładzie Mszy świętych

W związku z przemianami i reorganizacją życia w naszej wspólnocie parafialnej, poczynając od 1 stycznia, 2018 roku w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 12:30 po południu w języku angielskim. Decyzja ta jest wynikiem pewnej formy oszczędności i kontynuacją propozycji i rozważań, które miały miejsce w ciągu całego minionego roku oraz zmniejszonej liczby kapłanów pracujących w naszej parafii. Dlatego prosimy i zachęcamy wiernych, którzy uczęszczają na Mszę świętą o godzinie 12:30 by brali udział w Mszy świętej o godzinie 10:30 AM lub w innej polskiej Mszy świętej.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czuwanie

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa serdecznie zaprasza na czuwanie nocne, w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryji za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata, które rozpocznie się o godz. 7:00 wieczorem 7 lipca, 2018.

First Friday/Pierwszy Piatek

First Friday - July 6, 2018.

Holy Masses: in English at 7:00 AM, in Polish at 8:30am and 7:00 PM. Confessions: after the 7:00AM Holy Mass and from 6:00PM.

Pierwszy Piątek - 6 lipiec, 2018.

Msze święte: godz. 7:00 AM w języku angielskim oraz o godz. 8:30 AM i o godz. 7:00 PM w języku polskim. Spowiedź święta: po Mszy świętej o godz. 7:00 rano oraz od godz. 6:00 wieczorem.

Thank You!/Dziękujemy!

Thank You!

Our sincere thanks is extended to owner of and director at the Richard—Midway Funeral Home, Jeffrey Anderzunas, for his gracious donation to St. Camillus of the 2018 religious appointment calendars in both English & Polish.

Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowanie właścicielowi i dyrektorowi Domu Pogrzebowego Richard Midway Jeffrey Anderzunas za wydrukowanie i ofiarowanie kalendarzy religijnych na rok 2018.

Altar Flowers/ Kwiaty do Ołtarza

Altar Flowers

At the entrance to the church is a donation box dedicated to flowers for our church. Please consider donating, so that we can regularly display fresh flowers that will decorate our church. Thank you for your generosity.

Kwiaty do Ołtarza

Przy wejściu do kościoła znajduje się skarbonka na ofiary na kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o dobrowolne datki na ten cel, przez co będziemy mogli regularnie starać się o świeże kwiaty, które będą ozdabiać naszą świątynię. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!